ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 Nedir?
Firmaların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararları sistematik olarak azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmak için geliştirilen yöntemler sistemine "Çevre Sistemi" denir. Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlanan, hammaddeden nihai ürüne kadar olan sürecin her aşamasında çevresel faktörleri belirleyen ve ürünü müşterilere sunan bir sistemin oluşturulmasını ve hasarı en aza indiren bir sistemin oluşturulmasını anlatan 
Standartlar çevre bu faktörleri gerekli kontroller ve önlemlerle kontrol eder.Serisi (ISO 14000 çevre yönetim sistemi standardı). ISO 14000, bir ürün standardı değil, bir sistem standardıdır ve neyin üretildiğinden çok nasıl üretildiği ile ilgilidir. ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgesi, bir ürüne değil, bir sisteme verilen bir belgedir.Çevre koruma izleme ve sürekli iyileştirmeyi esas alır. Çevresel faktörler konusunda ilgili mevzuat ve kanunlarda tanımlanan şartları yerine getirmekle yükümlüdür.