ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000 (HACCP) Nedir?
Sağlık, temel bir insan ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda, sağlığımızı en kolay etkileyen faktörlerden biridir. Bu nedenle gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketici için mutlak bir gerekliliktir ve üretici firmaların yönetiminin sorumluluğundadır. Yani kalite sistem terminolojisine göre; gıda güvenliği, mutlak ve değişmez bir kalite parametresi olarak kabul edilmelidir.
Bir yönetici, hijyenik standartlarda üretim yapmak ve ürettiği ve sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa, bir gıda güvenliği kontrol sistemi kurmalı, sürdürmeli ve desteklemelidir.
Sadece çok az miktarda ürünü analiz etme yeteneği göz önüne alındığında, sürekli bir analiz sisteminin tek başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek önemlidir. Bu nedenle sürecin tüm aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan proaktif bir yönteme ihtiyaç vardır. Burada Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları( HACCP) kavramı bu ihtiyacı sistematik ve mantıklı bir yaklaşıma getiren bir sistemdir. Avrupa Birliği ile entegrasyonda en önemli konulardan biri olan gıda güvenliği, Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetim ve itirazlarına da ilgili tüm talepleri içerecek şekilde yansıyor. standart
HACCP, tüketiciye güvenilir ürünler sunmak için düzgün işleyen bir sistemin kurulması ve korunmasına dayanan bir gıda güvenliği konseptidir. Gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak gıda hazırlama, işleme, üretim, paketleme, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktasında tehlike analizleri yapmak, gerektiğinde kritik kontrol noktalarını belirlemek ve izlemek. sorunları ortaya çıkmadan önce önleyen sistem koruması sağlar.
ISO 22000 Gıda Güvenliği( HACCP) Yönetim Sistemi Belgesi bir ürüne değil, bir sisteme verilen bir belgedir.