ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001 Nedir?
Bilgi, kuruluşlara değer katan ve bu nedenle uygun şekilde korunması gereken kaynaklar olarak tanımlanabilir. Günümüzde bilgi, başta basılı, sözlü ve elektronik medya olmak üzere birçok yerde bulunabilmekte, posta ve e-posta gibi birçok yolla saklanmakta ve iletilmektedir. 
 Bilgi güvenliğinin amacı, iş sürekliliğini sağlamak, olası kayıpları en aza indirmek, gelir ve iş fırsatlarını artırmak için bilgileri çok çeşitli tehditlere karşı korumaktır.